תחנות ניטור סביבתיות

הצורה הנפוצה ביותר של ניטור איכות אוויר הינה ניטור אוויר בסביבה. ניטור אוויר סביבתי מאפשר " מדידה מייצגת " באזורים עירוניים, תעשייתיים וכפריים. מדידות אלה משמשות כדי לקבוע את החשיפה האנושית למזהמים וניתנות בשילוב עם ניטור עקבות וניטור רקע וכן ניטור ארובות כדי להעריך את התרומה של הגורם המנטר לזיהום , וההשפעה הזו לעומת רמות טבעיות .

 

חלקיקים נשימים ו או ראות נמדדת גם כחלק ממערכת ניהול איכות אוויר.

  

ניהול משאבי הסביבה מציעה את נתחי איכות האויר (אנלייזרים) של חברת  Ecotech ומערכות GC של חברת Chromatotech

 

למידע נוסף אקוטק כנס לקישור ecotechambient-trace

 

למידע נוסף כרומטוטק כנס לקישור מערכות GC

 

 

  

ניטור_תחנת_רכבתניטור_מדבר  
מסד_2מסד_1