מדידות ודגימות בשטח

דגימות ומדידות

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אינווירומנג'ר) מבצעת מדידות הידרולוגיות והידרומטריות בשטח לפי דרישה, מדידות זמניות ומדידות רציפות.

החברה מציעה מספר שירותים:

  • מדידת מפלסים בקידוחים ובארות.
  • מדידת פרופיל מליחות בקידוח ובבאר.
  • אנליזה כימית של מים.
  • מדידת חתך זרימה בנחלים.
  • מבחני באר, ביצוע מבחן וניתוח תוצאות.

החברה מציעה ניתוח של הנתונים, אינטרפולציות ואקסטראפולציות. מרמת קידוח בודד עד לניתוח מרחבי.