מעבדת כיול

אנוירומנג'ר הינו ארגון מוסמך לכיול, הסמכת ארגון משמעה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של הארגון לבצע בחינה, ביקורת, בדיקות, מדידות וכיולים בהתאם לצורכי לקוחותיו.

 

ההסמכה ניתנת לשיטות בדיקה המבוצעות על פי תקנים, מפרטים או מסמכי ייחוס אחרים, או לשיטות שפותחו על ידי הארגון. ההסמכה זמינה לכל סוגי הארגונים, בודקים (מעבדות הכיול והבדיקה), מפקחים ובוחנים בין אם הם חלק ממפעל, שייכים למגזר הציבורי, או למגזר הפרטי.

 

בנוסף ההסמכה מאפשרת לארגון להעריך אם הוא מבצע עבודתו בצורה נכונה ובהתאם לאמות מידה בינלאומיות. ההסמכה מספקת לגוף הבודק ולמנהליו כלי ניהולי ושיווקי המבטיח את אמינות התוצאות ואת יעילות תפקודו. 

 

בשל עובדות אלה מעדיפים גופים רגולטורים וקניינים גדולים בארץ ובעולם להסתמך על ההסמכה בתהליך ההכרה שלהם בגופים בודקים או בתוצאות שהם מפיקים. 

 

קבלת ההסמכה מגוף לאומי אובייקטיבי מהווה הכרה רשמית ואסמכתא כבדת משקל לכך שהנהלת הארגון נקטה בכל הצעדים הנדרשים להטמעת מערכת ניהול איכות להבטחת איכות הביצוע של הבדיקות / פיקוחים / התעדות.

 

אנוירומנג'ר הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  

תאריך הסמכה ראשון : 2/02/2015

תוקף הסמכה בתוקף עד : 1/02/2025

                                                                              


טכנולוגיות

  • כיול גדלים כימיים - נתחי גזים באוויר
  • כיול גדלים פיזיקליים - מדי ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת בטא

הפניה לנספח היקף הסמכה

 

אנוירומנג'ר הינה מעבדה מוכרת ע"י לקוחות ממשלתיים מובילים לכיול מדידים מטאורולוגים  לרבות מדי רוח, מדי משקעים, מדי גובה בסיס ענן וראות