סקרים

סקרים סביבתיים באתרי הלקוח, מפעלי תעשייה ואתרים, בדיקות עמידה בתנאי רישיון עסק והיתרים, עריכת מיבדקי עמידה בדרישות ותכניות אכיפה פנימיות.

אנוירומנג'ר היא ביצוע סקרים סביבתיים וניהול תכניות אכיפה פנימית בנושא איכות אויר  בחברות וארגונים.

 

השרות כולל ביצוע מבדקים, איפיון פערים והמלצות לתכניות פעולה לסגירת הפערים תוך תיעדוף משימות.

 

פרויקטים אופיניים:

ביצוע סקר סביבתי במפעל הכולל: סקרי תהליכים, סקרי פליטות לאוויר, סקר פליטות על הגדר. ביצוע תכניות אכיפה פנימית ומיבדקים במספר אתרים בתרחישי תפעול שונים.

ביצוע סקר פערים מערכת ניטור ארובות CEMS לדרישות הרגולטור והכנת תוכנית עבודה ופיקוח על מימושה.

ביצוע סקר פערים מערכת אגירת נתונים וניהול המידע הסביבתי לדרישות ההרגולטור ומימוש הפערים עד להטמעה מלאה.