ניטור הידרומטרי

 

ניטור הידרולוגי והידרומטרי

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אינווירומנג'ר) מתמחה בהתקנה, עיצוב, בנייה ותחזוקה של תחנות הידרומטריות והידרולוגיות לניטור רציף. מערכות ניטור לנחלים, בארות, התרעה מוקדמת לאירוע וניטור בזמן אמת ולאורך זמן של פרמטרים שונים:

  • מפלסים.
  • מהירות זרימה.
  • ספיקה.

מאפיינים של החיישנים שאנו מספקים:

  • עמידות ושרידות, מתאימים לפריסה בתנאי שטח קשים, לאורך זמן.
  • עקרונות פעולה שונים: חיישנים מבוססי לחץ הידרוסטטי, פניאומטים (אוויר), סונאר וראדר.
  • אופציה לאגירת נתונים בחיישן.