תחזוקה ותמיכה טכנית

טיפול מונע חוסך תקלות שבר לא ניתן להתווכח עם העובדה הזאת

אנוירומנג'ר מטמיעה תוכנית טיפולים סדורה הכוללת אחזקה מונעת ואחזקה חזויה להקטנת משך, תדירות ועלות של תקלות וכשלים במערכות. 

מושגים באחזקה:

  •          אחזקת שבר – פעולות תיקון לאחר גילוי של אי-זמינות הציוד לשימוש.
  •          אחזקה מונעת – טיפולים המתבצעים לפי פרקי זמן קבועים או לפי מונה תהליכי (כמות מחזורי יצור, כמות חומר נצרך וכו') על מנת למנוע תקלות שבר.  דוגמאות : גיבוי מסד הנתונים טיפול חודשי או טיפול שנתי עבור אנלייזר .
  •          אחזקה חזויה – ביצוע בדיקות על מנת לאבחן מצב המערכת והגדרת הצורך בפעולה מונעת. דוגמאות : בדיקה מכנית ויזואלית, בדיקת "אפס" ו "תחום" לאנלייזר וחישוב סחיפת הכיול, הרצת דיאגנוסטיקה וכיוב

 

אנוירומנג'ר מציעה חוזי תחזוקה במספר אופנים:

  •          זו"ח – זמן וחומר, אחזקת שבר, הגעה לשרות פר קריאה.
  •          ביטוח תשומות – עלות קבועה חודשית + חיוב לחלקים.
  •          ביטוח מלא – אחזקה חזויה, מונעת ומענה לשבר – עלות קבועה חודשית כולל מתכלים , מתבלים, חלקי חילוף וכיולים.

 

בכל שאלה נא צרו קשר עם אריה קנרק cso@enviromanager.co.il נייד 054-2311394