החזון שלנו

חזון החברה

תצפיות למען עולם טוב יותר

תצפיות סביבתיות אמינות לקבלת החלטות, הקניית בטיחות והתייעלות  

 

ערכי החברה

מקצועיות ומצוינות

הקבוצה שואפת לפתרונות ברמה מקצועית גבוהה, החל במיקוד והבנה של צרכי הלקוח, דרך הצעת הפתרונות וכלה בבחירת הדרך ליישום.

מוצרים ושירותי החברה איכותיים, מסופקים בטכנולוגיה מוכחת, בעבודה קשה ויעוץ, בהתלהבות ויצירתיות

 

שותפות לדרך

הקבוצה פועלת מתוך שותפות בין החברות כצוות משולב; שותפות עם לקוחותיה להשגת היעדים הסביבתיים והארגוניים; שותפות עם ספקיה ושותפות עם הקהילה לקידום איכות הסביבה בתעשייה ישראל.

 

עוצמה אנושית

הצלחת הקבוצה הנה תוצר של העצמת עובדיה, מחויבות וכבוד הדדי בין החברה לעובדיה ושימת דגש על התנהלותם למול הלקוח.