מכשירים לניטור כלל רכיבים אורגניים (TOC) וחומרים אורגניים נדיפים (VOC)- ניידים

חב' ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) מציעה ללקוחות מגוון רחב של מוצרים ניידים

לניטור כלל חומרים אורגניים (TOC) וחומרים אורגניים נדיפים (VOC).   

 

 

 

 

FID אנלייזר דגם OVF-3000 

 תכונות

 

 משקל קל, איחסון דלק פנימי, קל להפעלה

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה של 2/21 ספרות, אופציה לתצוגה המאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אופציה למחסנית היברידית של 50 ליטר המספיק ל- 50 שעות של דיגום ללא הפרעה.
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק הקידמי של המכשיר
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
  
 מתאים לתקנים ושיטות
 
  (EN 12619, EN 13526 (EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.

 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 בקרה על ספיחה והתחדשות של פחמן
 

 מידע נוסף

 

 

 

 

FID אנלייזר דגם 3-800

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה של 2/21 ספרות, אופציה לתצוגה המאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אופציה למחסנית היברידית של 50 ליטר המספיק ל- 50 שעות של דיגום ללא הפרעה.
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק הקידמי של המכשיר
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
  
 מתאים לתקנים ושיטות
 
  (EN 12619, EN 13526 (EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.

 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 בקרה על ספיחה והתחדשות של פחמן
 

 מידע נוסף

 

 

 

 

 

FID אנלייזר דגם 3-900

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה של 2/21 ספרות, אופציה לתצוגה המאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אופציה למחסנית היברידית של 50 ליטר המספיק ל- 50 שעות של דיגום ללא הפרעה.
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק הקידמי של המכשיר
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
  
 מתאים לתקנים ושיטות
 
  (EN 12619, EN 13526 (EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.

 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 בקרה על ספיחה והתחדשות של פחמן
 

 מידע נוסף

 

 

למוצרים נוספים ולהתאמת המוצר לדרישותיך אנא צור קשר