מכשירים לניטור כלל רכיבים אורגניים (TOC) וחומרים אורגניים נדיפים (VOC) - נייחים

חב' ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) מציעה ללקוחות מגוון רחב של מוצרים נייחים 

לניטור כלל חומרים אורגניים (TOC) וחומרים אורגניים נדיפים (VOC).   

 

 

 

 

FID אנלייזר דגם VE-7 

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 תחזוקה קלה - החלפת מסנן טיהור אחורי ללא צוורך בפירוק (אופציה לטיימר אוטומטי).
 כול הרכיבים שבמגע עם הדגימה מחוממים ומבוקרים בטמפרטורה של 190 מעלות
 אזעקה אוטומטית ללהבה
 משאבת אוויר ולחץ מובנות במכשיר
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 תגובה מהירהבתוך שניה אחת
 צריכת אנרגיה נמוכה
 מאוד סלקטיבית
 נשלט ע"י מיקרו-מעבד PID מבוקר טמפרטורה
 בא כסטנדרט עם שליטה מרחוק לדיגום, כיול וטיהור אחורי 
 אופציה לשינוי טווח מרחוק או אוטומטי
 
 מתאים לתקנים ושיטות
 
  (EN 12619, EN 13526 (EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה אורגנים
 ניטור בגדר המפעל
 ניטור ואנליזה  של פליטות מכלי רכב ומנועים 
 בחינת ממירים קטליטים
 מודד יעילות שריפה של מנועים
 זיהום חומרים אורגניים באוויר וגזים
 בקרה על ספיחה והתחדשות של פחמן
 גילוי שאריות חומרים אורגניים בגזים טהורים המשמשים בתעשיות
כגון: מוליכים למחצה, פרמצטיות, כימיות וכו'
 ניטור LEL בסביבה רוויה בממיסים אורגניים
 

 מידע נוסף

 

 

 

FID אנלייזר דגם 3-500 

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות.
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה מאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק האחורי של המכשיר
 יכולת להצתה אוטומטית (אופציונלי)
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
 
 מתאים לתקנים ושיטות
 
  (EN 12619, EN 13526 (EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.
 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 מדידות חומרים אורגניים נדיפים בסינון מתאן
 

 מידע נוסף

 

  

 

FID אנלייזר דגם 3-600 

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות.
 מצויד בפתחי כניסה גז לכיול הניתן לבחירה מתוך בורר פנימי או ממקורות מרוחקים. כיול אוטומטי אופציונלי 
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה של 2/21 ספרות, אופציה לתצוגה המאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק האחורי של המכשיר
 יכולת להצתה אוטומטית (אופציונלי)
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
 
  מתאים לתקנים ושיטות 
 
  (EN 12619, EN 13526, QAL 1(EU  
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.
 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 מדידות חומרים אורגניים נדיפים בסינון מתאן
 

 מידע נוסף

 

 

 

FID אנלייזר דגם 3-700 לניטור גזי פליטה בשילוב FTIR

 

 תכונות

 

 כל הרכיבים הקריטיים, כולל משאבות, מסננים לדוגמה, גלאי ורכיבי אלקטרוניקה העיקריים מיוצרים באירופה
 מחומם באופן מלא ל-190 מעלות.
 מצויד בפתחי כניסה גז לכיול הניתן לבחירה מתוך בורר פנימי או ממקורות מרוחקים. כיול אוטומטי אופציונלי 
 רגישות אופיינית 0.01 חל"מ CH4
 תצוגה של 2/21 ספרות, אופציה לתצוגה המאפשרת לקרוא עד 3 טווחים ללא שינוי בהגדרות
 משאבת אוויר פנימית
 אספקת אוויר פנימית לבעירה (אין צורך בגליל אוויר חיצוני)
 צריכת דלק נמוכה מאוד (פחות מ 20 סמ"ק / דקה @ H2 100%)
 מסנן ניתן להחלפה בחלק האחורי של המכשיר
 יכולת להצתה אוטומטית (אופציונלי)
 ווסת לחץ דיגום לא במגע עם גז הנדגם
 5 טווחים לבחירה
 
  מתאים לתקנים ושיטות 
 
  (EN 12619, EN 13526, QAL 1(EU 
  (2BImSchV, 13. BImSchV and 17. BImSchV, (Germany 
  (EPA Method 25A and Method 503 (USA 
 
 

  יישומים

 

 ניטור רציף של גזי ארובה (CEM) ויישומים סביבתיים אחרים.
 יעילות סקרבר האוויר והגז
 עיבוד וניתוח כימי של גזים
 בטיחות כח אדם
 ממיר קטליטי ובדיקת הצתה תרמית
 פליטות כלי רכב ומנועים
 ניטור בגדר המפעל
 

 מידע נוסף

 

 

למוצרים נוספים ולהתאמת המוצר לדרישותיך אנא צור קשר