מערכת נטור למדידת חלקיקים בארובות

חברת ניהול משאבי סביבה (אינוירומנג'ר) מספקת מגוון משלים של טכנולוגיות ניטור חלקיקים על מנת להבטיח שימוש בטכניקה הנכונה ביותר לניטור חלקיקים.

הפרעות ורגישויות המערכת קטנות על ידי בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר לניטור . 

 

יתרונות המערכות:

 

 מערכות מתקדמות
 עמידה בתקנים QAL-1  TUV 13,17,27
 ללא חלקים נעים
 מערכות מוגנות פטנט לעבודה בתנאים קורזיבים, אברזיבים ולחות גבוהה כולל אדי מים
 מערכות לעבודה בארובות רטובות

 

החברה מציעה שלוש טכנולוגיות לניטור חלקיקים:

 

 

 

ElectroDynamic™ 

 

 

 

עקרון הפעולה

הטכניקה מבוססת על עיקרון אינדוקציה טעונה הנגזרת מאינטראקציה של החלקיקים עם הפרוב. פלט המכשיר הוא ניתוח של תגובת התדר.

 

 

יישום 

תחום ריכוזי אבק 

הסמכה 

פילטר שקים, ציקלונים, זרמי אויר לח 

0.01 mg/m3 to 10,000 mg/m3 

0-15 mg/m3 (MCERTS/TUV) 

 

 

תכונות ייחודיות

 

- לא מושפע מזיהום של הפרוב 
 
- בדיקת אפס והיקפית
 
- פתרון ייחודי למייבשים וזרמי
   אויר לח 
 
- בדיקת זיהום לפרוב מוגנת
   פטנט 
 
- מותאם באופן מיטבי לשאת שינוי
   מהירות של 8-18 מ/ ש
- חיישן מבודד מוגן פטנט
   עבור יישומים לחים 

 

 

 

 

 

Pro-scatter™ 

  

 

 

עקרון הפעולה

חרוט של אור מפוזר המגיע מחלקיקים בתוך תא המדידה של הפרוב נאסף ונמדד . 

 

 

 

יישום 

תחום ריכוזי אבק 

הסמכה 

תנורי שריפה עם סקרבר יבש, כבשני צמנט, תחנות כוח (שריפת גז, נפט, ופחם)

0.1 mg/m3 to 1,000 mg/m3 

0-15 mg/m3 (QAL1) 

 

 

תכונות ייחודיות

 

- חרוט מגדיל את נפח האינטראקציה
   של החלקיקים
 
- מיקום הגלאי לא משתנה בזמן
  בדיקה עצמית 
 
- טווח טמפרטורה מוגדל
  (ללא סיב אופטי) 
 
- בדיקה עצמית עומדת
  בסטנדרטים PS-11 ו- QAL3
  (EN-14181)
 

 

 

 

DynamicOpacity

   

 

 

עקרון הפעולה

מדידה יחסית המבוססת על השתנות אור. 

 

 

 

יישום 

תחום ריכוזי אבק 

הסמכה 

פילטר שקים, משקעים אלקטרוסטטים, ציקלונים, ארובות דוד קיטור

10 mg/m3 to 20,000 mg/m3 

0-150 mg/m3 (MCERTS/TUV) 

 

 

תכונות ייחודיות

 

- שיטת המדידה מאפשרת מדידה
   מדויקת כאשר העדשה מזוהמת
   עד 90%
- ניתן לבחור תוצאה  ריכוז אבק
   ו/או עכירות
 
- בדיקת אפס והיקפית על מכשירים
   מותאמים 
 
 
- יחידת ביקורת אופציונלית 
 
- שידרוג הבדיקות ע"י עוצמת האור 
 
- מערכת איוורור לא
  נחוצה מכיוון שחילופי
  האויר מספקים