מוצרי מטאורולוגיה - יישומים צבאיים

חברת ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) מספקת שירותים ומוצרים ייחודיים ליישומים צבאיים.

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) מתכננת, מקימה ומתחזקת מערכות מטאורולוגיות רב תכליתיות המיועדות לשימושים באויר, בקרקע ובים.

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר) מתכננת ומבצעת אינטגרציה למערכות מטאורולוגיות על כלים בעלי יכולות אמפיביות ועל ידי כך לתת מענה בשדה קרב המתרחש בזירות מגוונות.

 

חברת ניהול משאבי סביבה (אנוירומנג'ר)  מתכננת ומקימה תחנות מטאורולוגיות ניידות.