תחנת ניטור אוויר ארעית

חברת ניהול משאבי סביבה מספקת ללקוחותיה שירות ניטור ייחודי, זמני ונייד, למגוון פרמטרים המתאימים לאזורים שונים. 

התחנות מודדות פרמטרים של איכות אוויר, פרמטרים מטאורלוגים, חלקיקים נשימים, ניטור רעש וקרינה.

 פרמטרים של איכות אוויר האפשריים למדידה:

     NO, NO2, CO, CO2, SO2, NOX, TOC, VOC, BTEX, O3 

 

 החלקיקים האפשריים למדידה:  

     פילוג גודל חלקיקים  PM1.0 PM2.5 PM10 

 

 הפרמטרים המטאורולוגים האפשריים למדידה:

     כיוון ועוצמת רוח, טמפרטורה, לחות יחסית, לחץ וקרינת שמש כללית.

 נתוני רעש:

     מדידת עוצמת רעש

     LAF, LAFMAX, LAEQ 

 

 

ניתן להזמין את התחנה לתקופות קצרות של מספר שבועות עד מספר חודשים. השירות כולל מדידות רציפות באתר, כיולים על ידי מעבדה חיצונית מוסמכת, והפקת דוחות ללקוח בסטנדרטים המקובלים על ידי הרשויות בארץ.

חברת ניהול משאבי סביבה מספקת פיתרונות ניטור זמניים וניידים למגוון פרמטרים המתאימים לאזורים שונים.

 

תחנת ניטור ארעית לסביבה האורבאנית:

 

 נוחה לגרירה                                         

 מותאמת לרכבי ב'
 מודדת ו/או דוגמת TSP sampler PM2.5 PM10
 מודדת  GC,TOC,NOx,SO2,CO,O3
 פרמטרים מטאורולוגים
 מערכות אסוף נתונים
 מערכות כיול אוטומטי
 תקשורת תאית  EDGE GPRS cellular 

 קונפיגורציות זווד שונות  

 

תחנת ניטור ארעית לסביבה תעשייתית:

 תחנה נגררת/קבועה - נוחה להצבה
 קונפיגורציות זווד שונות
 דוגמים אוטומטיים  TSP PM2.5 PM10

 פילוג גודל חלקיקים  1,2.5,10 … TSP
 מדידת  Br2, HF, HCl, Cl2
 מדידת   GC,TOC,NOx,SO2,CO,O3
 שלוב OP-FTIR
 פרמטרים מטאורולוגים
 מערכות אסוף נתונים
 מערכות כיול אוטומטי
 תקשורת תאית  EDGE GPRS cellular