בעלי תפקידים

 

 

 

 

מנכ"ל – גיא פרנקל

מנהל פרויקטים – יונתן סרור

 

guy@enviromanager.co.il

  

yonathan.s@enviromanager.co.il

 

08-9430100

  

054-6699124

 

 

 

 

 

מנהל תחום הידרומטאורולוגיה – דודי עדרי

מנהל מעבדת כיולים והבטחת איכות – דניאל סביניק

  

dudi.e@enviromanager.co.il

  

Daniel.s@enviromanager.co.il

  

054-6280470

  

054-2095260

 

 

 

 

 

מנהל תחום ניטור – אריה קנרק

הנח"ש ורכש – גלי שילה

  

cso@enviromanager.co.il

  

gali.h@enviromanager.co.il

  

054-2311394

  

052-7839057

 

 

 מנהלת משרד – דנה אביגדור

מנהל מרכז חיזוי מבצעי - מרק גופמן

 

office@enviromanager.co.il

   

 mark.g@enviromanager.co.il

  

052-7839059

   

 054-4529668