מערכת ניידת למדידת איכות אוויר

חברת ניהול משאבי סביבה מספקת ללקוחותיה שירות ייחודי הכולל ניטור איכות אוויר, פרמטרים מטאורלוגים, מדידת חלקיקים נשימים, ניטור רעש וקרינה.

החלקיקים האפשריים למדידה:

NO, NO2, CO, CO2, SO2, NOX, TOC, VOC, BTEX, O3 

הפרמטרים המטאורולוגים האפשריים למדידה: כיוון ועוצמת רוח, טמפרטורה, לחות יחסית, לחץ וקרינת שמש כללית.

נתוני רעש:

מדידת עוצמת רעש

LAF, LAFMAX, LAEQ

 

 

ניתן להזמין את התחנה לתקופות קצרות של מספר שבועות עד מספר חודשים. השירות כולל מדידות רציפות באתר, כיולים על ידי מעבדה חיצונית מוסמכת, והפקת דוחות ללקוח בסטנדרטים המקובלים על ידי הרשויות בארץ.