בעלי תפקידים

מנכ"ל – גיא פרנקל
מנהל פרויקטים – יונתן סרור
מנהל תחום הידרומטאורולוגיה – דודי עדרי
מנהל מעבדת כיולים – דניאל סביניק
מנהל תחום ניטור – אריה קנרק
מנהל אזור דרום– טום איווננקו
הנח"ש ורכש – גלי שילה
מנהלת משרד ואיכות – דנה אביגדור
מנהל מרכז חיזוי מבצעי – מרק גופמן
גאולוג ראשי – יוסף חרש