כתבות ומדיה

פרויקט הקמת סוכת הפיקוח ברשות שדות התעופה 

בדקה 01:50 לראות את מסכי האפליקציה לניהול מידע סביבתי , אשר משמשת את פקחי המגדל 

 

EnviroRemote_CAB_display